Polityka prywatności

§1
DANE OSOBOWE

Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych Klientów www.chicco-service.pl, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewnia również wszystkim Zleceniodawcom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§2
INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane. Zleceniobiorca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Zleceniobiorcy, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

§3
INFORMACJA HANDLOWA

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania Zleceniodawcom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu www.chicco-service.pl (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, akcjach promocyjnych). Każdy Zleceniodawca ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od firmy. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Zleceniobiorcy i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§4
KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z serwisu www.chicco-service.pl prosimy zgłaszać telefonicznie lub droga e-mail na dane podane w zakładce kontakt.